Delphin Jenaplan
basisonderwijs
in Hoogerheide

Samen betekenisvol leren

Kinderen hebben een natuurlijke nieuwsgierigheid; vol bewondering onderzoeken en ontdekken zij de wereld. Bij Delphin Basisonderwijs werken we vanuit die nieuwsgierigheid en de belevingswereld van kinderen. We stimuleren het stellen van vragen en het onderzoeken van antwoorden. Delphin Basisonderwijs staat voor samen betekenisvol leren. Ieder kind heeft waardevolle kwaliteiten en talenten. Prestaties zijn niet altijd te meten in cijfers; de ontwikkeling van ieder kind zien we juist in de groei van kennis en vaardigheden.

samen werken, spelen, praten en vieren

Het leven thuis en op school zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarom beschouwen wij onze Jenaplanschool als het verlengde van een gezin. Net als in het gezin leef je samen, zijn er regels en heeft iedereen verantwoordelijkheden en taken. We zorgen voor elkaar, steunen en helpen elkaar. Hierdoor ontwikkelen we onszelf. Samen staan we sterk en door samen te werken, praten, spelen en vieren benutten we elkaars talenten en leren we van elkaar. Sociaal-emotionele vaardigheden krijgen op onze school veel aandacht door deze manier van werken.

Wat is betekenisvol leren?

Waarom is taal, rekenen of aardrijkskunde belangrijk? Dat kunnen we kinderen uitleggen, maar wij laten het ze liever zelf ervaren, door betekenis te geven aan de lesstof. Het maken van een som spreekt weinig tot de verbeelding, maar als onderdeel van een thematische opdracht waar ook andere vakken aan bod komen, gaat het leven. In de onderbouw gebeurt dit spelenderwijs, in de bovenbouw noemen we dit ‘wereldoriëntatie’, want ook in de ‘echte wereld’ moet je over meerdere vaardigheden beschikken om een doel te bereiken. Wereldoriëntatie is dan ook het hart van onze school, omdat hierin kennis, creativiteit, samenwerking en talenten samenkomen en zichtbaar worden.

Ieder kind is uniek

Kinderen hebben bij ons de vrijheid hun eigen ontwikkelpad te volgen. Mogen zij dan alles zelf bepalen? Nee, net als andere basisscholen moeten wij voldoen aan wettelijk bepaalde maatstaven. Maar juist door kinderen niet alles op te dragen ontwikkelen ze verantwoordelijkheidsgevoel. Ze leren zelf plannen en kiezen aan welke lesstof ze de meeste behoefte hebben.

“Wereldoriëntatie is het hart van onze school. We willen dat ieder kind zich kan ontwikkelen; in relatie met zichzelf, anderen en de wereld om zich heen.”

Ook leren ze om hulp te vragen als iets niet lukt, en tegelijkertijd hulpvaardig te zijn naar anderen in het belang van de groep. We werken in stamgroepen (meerdere leerjaren gecombineerd), waarbinnen ieder op zijn of haar eigen niveau werkt. Tijdens kringgesprekken bespreken we de successen en struikelblokken van het (samen)werken.

Voorzieningen en partners

We leren kinderen dat samenwerken belangrijk is en dat advies nemen we zelf uiteraard ook ter harte. Samen sta je nu eenmaal sterker en daarom bundelen we onze krachten met verschillende partners. Zo zijn we onderdeel van Lowys Porquin Stichting (LPS) en de Nederlandse Jenaplan Vereniging (NJPV), werken we voor de ondersteuning aan leerlingen samen met SWV Brabantse Wal, Gemeente Woensdrecht en scholen en verenigingen in de buurt. Omdat we geloven in één vloeiende ontwikkel- en leerlijn voor kinderen, werken we ook nauw samen met LPS Delphin Kinderopvang, gevestigd op onze locatie in Hoogerheide. Daarnaast hebben we op eigen initiatief een bibliotheek ingericht binnen de school, zodat kinderen naar hartenlust kunnen lezen uit leuke, mooie boeken.