Betrokkenheid
van ouders
en leerlingen

BETROKKENHEID IS BELANGRIJK

Opvoeden zien wij als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en school. Op Basisschool Delphin is het belangrijk dat leerlingen zich thuis voelen in de klas en in de school. De klaslokalen hebben niet voor niets een huiselijke sfeer. Pas als kinderen zich veilig voelen, kunnen kinderen leren en zich ontwikkelen. Om te weten wat een leerling nodig heeft, vinden wij de betrokkenheid van ouders heel erg belangrijk.

Ouders zijn actief en doen mee

Wij betrekken ouders graag bij de beslissingen die we nemen en trajecten die we lopen. Om de ouderbetrokkenheid te verhogen, organiseren wij 4x per jaar een algemene ouderavond waarbij we ouders vragen om mee te denken. Naast de ouderavonden zijn er ook regelmatig ouder-kind-gesprekken, waarbij we de resultaten en groei bespreken.
Verder wordt af en toe hulp gevraagd vanuit de klassen of vanuit de oudervereniging voor bijvoorbeeld vervoer naar het bos, een excursie etc.

Communicatie via Social Schools

Wij maken gebruik van het platform Social Schools waarbij ouders en stamgroepleiders op een veilige en makkelijke manier kunnen communiceren en elkaar op de hoogte houden van hoe het gaat met de leerlingen. Elke maand wordt hier ook een nieuwsbrief geplaatst met de belangrijkste punten op een rij en nieuws uit alle stamgroepen.

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) denkt mee met de school. Op verschillende gebieden wordt advies gevraagd en op sommige gebieden heeft de oudergeleding van de MR zelfs instemmingsrecht (bijv. de schoolgids). De ouders in de MR zijn het klankbord van u als ouder buiten aan de schoolpoort. Wat speelt er, wat moet er besproken worden? Wat gaat er goed en wat kan er beter?

De MR bestaat uit 2 personen vanuit de ouders en 2 personen vanuit het personeel. De MR komt 6 keer per jaar bij elkaar om te praten over o.a. verkeerveiligheid, schoolgids, extra vrije dagen en belangrijke beslissingen op schoolniveau.

Ook sluit de directie iedere vergadering aan om belangrijke zaken te vertellen en de mening van ouders te horen.

De MR is indirect vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de LPS.