Leren, groeien en
ontwikkelen doen
we samen bij Delphin

Welkom bij Delphin

Bij Delphin vinden we het belangrijk om leren, groeien en ontwikkelen zo goed mogelijk op elkaar aan te sluiten. Dat biedt namelijk verschillende kansen en voordelen. Zo maken onze teamleden gebruik van elkaars kennis en expertise en creëren we voor kinderen een vertrouwde basis; een omgeving waarin ze zichzelf kunnen zijn en optimaal kunnen leren, groeien en ontwikkelen. Dit doen we elke dag opnieuw samen.

Waarom kiezen voor ons?

  • Bij ons krijgen kinderen, onder begeleiding van leerkrachten of pedagogisch medewerkers, de ruimte om keuzes te maken en hun eigen (onderwijs)leerproces vorm te geven.
  • Wij stimuleren kinderen om te laten zien wat zij kunnen en ondersteunen hen zich te ontplooien tot gelukkige, sociale en evenwichtige mensen.
  • Onze peuteropvang, voor- en tussenschoolse opvang en basisschool zijn gevestigd op dezelfde locatie, dat heeft praktische voordelen en het versterkt de doorlopende ontwikkeling doordat betrokken partijen elkaar kennen en met regelmaat ontmoeten en ondersteunen.
  • We bieden onze kinderen ook naschoolse opvang aan op een andere locatie.
  • We hebben een bibliotheek op locatie, met de leukste en mooiste boeken.
  • We hebben een sterk en breed netwerk en werken samen met (zorg)specialisten, (sport)verenigingen, gemeente en scholen in het basis- en voortgezet onderwijs.

DELPHIN BASISONDERWIJS

Kinderen hebben een natuurlijke nieuwsgierigheid; vol bewondering onderzoeken en ontdekken zij de wereld. Wij creëren daarom betekenisvol onderwijs waarbinnen de kinderen de ruimte krijgen en gestimuleerd worden om eigen vragen te stellen en antwoorden te (onder)zoeken. Hierbij staat de term samen centraal. Onze vier pijlers zijn: Samen werken - Samen spelen -Samen praten - Samen vieren; omdat we samen zoveel meer kunnen en weten dan alleen. We leven samen in een maatschappij waarin kinderen de toekomst zijn.

DELPHIN KINDEROPVANG

Elk kind is uniek en dat uit zich al vanaf jonge leeftijd in de verschillende karaktereigenschappen. De een neemt makkelijk initiatief, de ander kijkt liever eerst de kat uit de boom. Ieder kind ontwikkelt zich ook in een ander tempo en daar is bij LPS kinderopvang de ruimte voor. Wij bieden een warme en vertrouwde omgeving waarin we het belangrijk vinden dat uw kind zich veilig en begrepen voelt. Ieder kind moet kunnen groeien en ontwikkelen op zijn of haar eigen manier.